• Floorezt là sàn gỗ DUY NHẤT và ĐẦU TIÊN trên thế giới tạo ion âm tốt cho sức khỏe.
    Nồng độ từ 1500-2000 ions âm /cm3. Mang không khí thiên nhiên vào nhà bạn.
  • Floorezt là sàn gỗ DUY NHẤT và ĐẦU TIÊN trên thế giới tạo ion âm tốt cho sức khỏe.
    Nồng độ từ 1500-2000 ions âm /cm3. Mang không khí thiên nhiên vào nhà bạn.
  • Floorezt là sàn gỗ DUY NHẤT và ĐẦU TIÊN trên thế giới tạo ion âm tốt cho sức khỏe.
    Nồng độ từ 1500-2000 ions âm /cm3. Mang không khí thiên nhiên vào nhà bạn.

Hiện nay sàn gỗ EcoLife có 8 màu rất đẹp để khách hàng lựa chọn phía dưới. Mọi thông tin tư vấn về màu quý khách có thể gọi trực tiếp tới công ty.

 

ECO811

ECO811

ECO822

ECO822

ECO833

ECO855

ECO866

ECO868

ECO888

ECO899

Tagged Under