• Floorezt là sàn gỗ DUY NHẤT và ĐẦU TIÊN trên thế giới tạo ion âm tốt cho sức khỏe.
    Nồng độ từ 1500-2000 ions âm /cm3. Mang không khí thiên nhiên vào nhà bạn.
  • Floorezt là sàn gỗ DUY NHẤT và ĐẦU TIÊN trên thế giới tạo ion âm tốt cho sức khỏe.
    Nồng độ từ 1500-2000 ions âm /cm3. Mang không khí thiên nhiên vào nhà bạn.
  • Floorezt là sàn gỗ DUY NHẤT và ĐẦU TIÊN trên thế giới tạo ion âm tốt cho sức khỏe.
    Nồng độ từ 1500-2000 ions âm /cm3. Mang không khí thiên nhiên vào nhà bạn.

Contact us

We’re a leading company distributing laminated flooring in Vietnam market. Suppliers would like to cooperate to sell your products in Vietnam, please contact us as following:
VietFloor Trading and Service Joint Stock Company (VietFloor., JSC)
Address: No 10, Lane 198B, Nguyen Tuan Street, Thanh Xuan District, Hanoi City, Vietnam.
Tel: +84-04-32222357
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Tagged Under